Bijzondere reisvoorwaarden

Artikel 1:  Tot stand komen van het contact

1)     Telefonische reservatie of on-line voorinschrijven wordt aanzien als een boeking in aanvraag.

2)     De reservatie wordt definitief als

-) de klant een schriftelijke reisbevestiging heeft ontvangen via de post of e-mail.

-) de klant binnen de 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de bevestiging het voorschot, €200 per persoon, heeft betaald.

3)     Eventuele fouten en/of onvolledigheden op de reisbevestiging dienen door de klant binnen de 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de reisbevestiging gemeld te worden. Bij een reis geboekt een maand voor de afreis, moeten er eventuele fouten in reisbevestiging  gemeld te worden binnen de 48 uur.

4)     Indien er na het opmaken van de reisbevestiging nog wijzigingen worden aangevraagd door de klant, zelfs door toeval of in geval van overmacht, dient de forfaitaire som van € 15 per dossier als wijzigingskost betaald te worden.

Artikel 2: Prijs van de reis

De prijzen telefonisch bekomen zijn onder voorbehoud. De exact prijs wordt medegedeeld op de reisbevestiging.

Artikel 3: Verbreking door de reiziger

Elke annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan SkiHigh meegedeeld worden met duidelijke vermelding van de reden en bijvoeging van de nodige bewijsstukken. Indien iemand een annuleringsverzekering bij inschrijving heeft afgesloten, wordt de schadevergoeding forfaitair als volgt bepaald:

1)     Voor de afreis:

a)     Tot en met 15 dagen voor de afreis, krijgt deze het reeds gestorte bedrag volledig terugbetaald, verminderd met de annuleringsverzekering (€ 25/pp) en administratiekosten(€ 15 als deze het gevolg zijn van: ziekte of ongeval, sterfte tot in de tweede graad, werkverlies, brand of diefstal.

b)     Vanaf de 14de dag tot en met de dag van afreis wordt een annulatie kost van € 150 per dossier aangerekend vermeerderd met de administratiekosten (€ 15 per dossier) en de annulatieverzekering van  € 25/pp.

2)     Tijdens de reis: indien een reiziger genoodzaakt is om terug naar huis te gaan om welke reden ook, kan geen beroep doen op de annulatieverzekering en wordt in geen geval de reissom of een deel ervan terugbetaald.

Artikel 4: Schade aan derden en skimateriaal

Indien een deelnemer schade aanricht aan zowel accommodatie als daarbuiten, dient deze direct en ter plaatse de te betalen som betaald te worden. Indien de schade na vertrek vastgesteld wordt, zal met de nodige bewijsstukken een factuur van het schadegeval volgen. Het skimateriaal is gedurende de reis strikt persoonlijk. Het mag niet uitgeleend worden aan derden en men is er zelf verantwoordelijk voor. Bij verlies (of diefstal) of door breuk of eigen fout zal men het verschuldigde bedrag ter plaatse en direct moeten betalen.

Artikel 5: Extra’s

Alle extra’s (kortingen en supplementen) die vermeld staan op de website gelden per persoon. De extra’s worden verrekend op de basisprijs (per persoon) van de reis.